หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ปี 61 (TBC)

ผู้เข้าชม 2,243 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1466
  • ราคาพิเศษ : 221 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ ใหม่ล่าสุดปี 61 (TBC)

ISBN .978-616-24300-1-7

พิมพ์เมื่อ : กุมภาพันธ์ 2561

จำนวน: 254 หน้า

รูปแบบ   :  หนงสือ E-BOOk เป็น File PDF 
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ ประเด็น ยุทธศาสตร์  กลยุทธ์ โครงสร้าง                               
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535                                     
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535                                    
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2550   
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมพ.ศ. 2550  
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535            
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                        
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วไป                                                                      
หลักการสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อม                                                                 
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการคุณภาพน้ำ                                                                              
แนวถาม-ตอบ การจัดการคุณภาพน้ำ                                                                       
มาตรฐานคุณภาพอากาศและเสียง                                                                                 
แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ คุณภาพอากาศและเสียง                                                         
การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                                                          
แนวข้อสอบ ถาม-ตอบ การจัดการกากของเสียและสารอันตราย                                       
นโยบายและแผนด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2449-2562                    
นโยบายและแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุมมลพิษ                                                  
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันและการรักษาสิ่งแวดล้อม                                                
เกร็ดความรู้เรื่องฝุ่นละออง                                                                                         
เกร็ดความรู้มลพิษทางน้ำ                                                                                           
แนวข้อสอบ นักวิชาการสิ่งแวดล้อม  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมควบคุมมลพิษ

Close หน้าต่างนี้
Go Top