หมวดสินค้าหลัก

POL3301 / PA270 สรุปนโยบายสาธารณะ

ผู้เข้าชม 12,482 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL3301S
  • ราคาพิเศษ : 46 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

POL3301 / PA270 สรุปนโยบายสาธารณะ

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ
บทที่ 2 วิวัฒนาการของแนวความคิดนโยบายสาธารณะ
บทที่ 3 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 4 การกำหนดนโยบาย
บทที่ 5 การนำนโยบายไปปฏิบัติ
บทที่ 6 การประเมินผลนโยบาย
บทที่ 7 ทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย
บทที่ 8 เทคนิคในการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ
บทที่ 9 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL3301 / PA270

Close หน้าต่างนี้
Go Top