หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 104) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 353 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1850
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกปกครอง กองการปกครอง สำนักงานกำลังพล กรมเสมียนตรา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (รหัสตำแหน่ง 104) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 1.                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ชุดที่ 2.                                                    

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 1.                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา ชุดที่ 2.                                                                

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 1.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ชุดที่ 2.                                              

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 1.                                             

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ชุดที่ 2.                                            

*พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                                                   

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ. 2498                                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ. 2476                                                          

*ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                                        

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญาทหาร                                                                  

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2535                                                        

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 2. พ.ศ. 2558

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11 พ.ศ. 2561                                                                            

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top