หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 164 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1853
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร ประจำแผนกสถาปัตยกรรม กองออกแบบ สำนักโยธาธิการ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รหัส 113 ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : เมษายน 2562

จำนวน: 287 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม                                                                   

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558                                                                              

*ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมและการตกแต่งภายใน                                                                  

*การออกแบบและจัดทำรายละเอียดแบบแปลน                                                                     

*วัสดุและการประมาณราคา                                                                                          


*การเขียนแบบวิศวกรรม                                                                                              

*การเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์                                                                           

*แนวข้อสอบ โปรแกรม Auto CAD                                                                            

*แนวข้อสอบ โปรแกรม SketchUp                                                                            

*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 1.                                                                         

*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 2.     

*แนวข้อสอบ สถาปัตยกรรม ชุดที่ 3.                                                               

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                        

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                       

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม

Close หน้าต่างนี้
Go Top