หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 147 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1927
  • ราคาพิเศษ : 220 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2562

จำนวน: 257 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                           

*การประชาสัมพันธ์และการติดตามประเมินผล                                                                       

*การเขียนเพื่อประชาสัมพันธ์      

*การเขียนโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่างๆ                                                                       

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*วางแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์                                                                                                 

*การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับงานด้านการสื่อสาร                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการสื่อสารที่สำคัญ                                                                              

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 2.                                                                             

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 3.                                                                       

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 4.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 5.                                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                        

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข / กระทรวงสาธารณสุข

Close หน้าต่างนี้
Go Top