หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 814 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1978
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กรมศุลกากร ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46335-7-5

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมศุลกากร                                                                                           

*ข้อบังคับกรมศุลกากรว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศุลกากร พ.ศ. 2552                                          

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                               

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                        

*ขอบข่ายและวิธีการศึกษานโยบายสาธารณะ                                                                        

*การกำหนดนโยบายสาธารณะ                                                                                        

*การนำนโยบายไปปฏิบัติ                                                                                              

*การประเมินผลนโยบายสาธารณะ                                                                                   

*การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                 

*การวางแผนกลยุทธ์                                                                                                   

*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           

*ความรู้ด้านแผนงาน โครงการ                                                                                       

*การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ                                                                                         

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                       

*ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ                                                               

*แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ                                                                                 

*แนวข้อสอบ การวางแผน/การบริหารจัดการโครงการ                                                   

*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                               

*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                              

*แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                               

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมศุลกากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top