หมวดสินค้าหลัก

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 178 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE1981
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK ไฟล์ คู่มือเตรียมสอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN .978-616-46300-9-3

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 229 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)
 
 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม                                                                  

*พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518                                                      

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติ การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2532                                                                

*การสำรวจเพื่อการออกแบบและประมาณราคา                                                                     

*การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                               

*การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                                         

*ความรู้ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                                

*ความรู้ด้านวิศวกรรมปฐพีกลศาสตร์                                                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมการก่อสร้าง                                                                              

    «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                                      


   «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                       

    «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                             

    «แนวข้อสอบ วิศวกรรมชลศาสตร์                                                                                 

    «แนวข้อสอบ การควบคุมการก่อสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง                                                  

    «แนวข้อสอบ งานเขียนแบบออกแบบ                                                                             

    «แนวข้อสอบ การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                         

    «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                              

    «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา                                                                                     

    «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top