หมวดสินค้าหลัก

LAW1102 / LAW1002 / LA102 /LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

ผู้เข้าชม 1,903 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : LAW1102S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

LAW1102 / LAW1002 / LA102 /LW102 สรุปหลักกฎหมายเอกชน

 

*** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์** 

สารบัญ

ตอนที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเอกชน

    บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ ที่มา และการแบ่งแยกประเภทของกฎหมาย

    บทที่ 2 วิวัฒนาการของกฎหมาย

    บทที่ 3 การใข้และการตีความกฎหมาย

    บทที่  4 การอุดช่องว่างกฎหมาย

    บทที่ 5 สิทธิ

ตอนที่ 2 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ลักษณะบุคคล

ส่วนที่ 1 บุคคลธรรมดา

    บทที่ 1 สภาพบุคคล

    บทที่ 2 สิ่งซึ่งได้แก่สภาพุคคล

    บทที่ 3 ความสามารถ

ส่วนที่ 2 นิติบุคคล

ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่
เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด LAW1102 / LAW1002 / LA102 / LW102

Close หน้าต่างนี้
Go Top