หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (TBC)

ผู้เข้าชม 599 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBCE2089
  • ราคาพิเศษ : 230 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 15%
  • Share รายการสินค้านี้

E-BOOK คู่มือสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (TBC)

ISBN .

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 259 หน้า

 
รูปแบบ   :  E-BOOk  File PDF  ไฟล์ดาวน์โหลด (ไม่ได้ส่งเป็นเล่ม)

จัดส่งฟรีไม่ต้องโอนค่าส่ง 

แนะนำ หากมีอีเมล์ ของ Gmail ให้แจ้ง Gmail สามารถเปิดดูข้อมูล e-book ง่ายกว่า HOTMAIL !!

 
*** ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ***
 
 
(โอนเงินแล้วรอ 1-4 ชั่วโมง ไฟล์จะส่งเข้าเมลล์ให้ภายในวันที่โอนเงิน 9.00-17.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
 
**อ่านก่อนซื้อ !! ไม่ได้พิมพ์เป็นกระดาษ ไม่ใช้หนังสือ เป็น PDF Flie **
 
เปิดดูได้ ทาง Computer  Tablet  IPAD  IPHONE  Smartphone

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง                                                                                     

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*การบริหารจัดการภายในองค์กร                                                                                      

*การวิเคราะห์นโยบายและแผน                                                                                      

*ความรู้ด้านแผนงาน /โครงการ                                                                                      

    «แนวข้อสอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580)                                                            

    «แนวข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)                    

    «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 1.                                                            

    «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 2.                                                           

    «แนวข้อสอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดที่ 3.                                                            

    «แนวข้อสอบ สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง                                                  

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

Close หน้าต่างนี้
Go Top