หมวดสินค้าหลัก

ECO1003 / EC103 สรุปเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

ผู้เข้าชม 19,975 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ECO1003S
  • ราคาพิเศษ : 53 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ECO1003 / EC103 สรุปเศรษฐศาสตร์ทั่วไป

 

****** เป็นรูปเล่ม ไม่มีเป็นไฟล์ *****

เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และความยืดหยุ่นของอุปสงค์และอุปทาน
บทที่ 3 การกำหนดราคาของตลาด
บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 6 ต้นทุน รายรับ และกำไร
บทที่ 7 ตลาดแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 8 รายได้ประชาชาติ
บทที่ 9 ทฤษฎีการกำหนดรายได้ประชาชาติ
บทที่ 10 การเงินและการธนาคาร
บทที่ 11 การคลังสาธารณะ
บทที่ 12 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
บทที่ 13 การพัฒนาเศรษฐกิจ

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ECO1003 / EC103

Close หน้าต่างนี้
Go Top