หมวดสินค้าหลัก

คูมือเตรียมสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี (SP)

ผู้เข้าชม 31 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP004
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คูมือเตรียมสอบ นายทหารชั้นสัญญาบัตร กองทัพอากาศ พื้นฐานความรู้ทั่วไป
ทุกตำแหน่งต้องสอบ วุฒิปริญญาตรี (SP)
ISBN  : 978-616-216-839-0

พิมพ์เมื่อ : มกราคม 2561

จำนวน: 237 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

ประวัติกองทัพอากาศ

ความรู้เี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม

อาเซียน : ASEAN

แนวข้อสอบอาเซียน : ประชาคมอาเซียน 

ตัวอย่างแนวข้อสอบคณิตศาสตร์

แนวข้อสอบ วิชาภาษาไทย

แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ

ความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)

แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย หลักกฎหมายทั่วไป กฎหมายเบื้องต้นที่ควรรู้

กฎหมายอาญา

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักนิติศาสตร์กับกฎหมายที่สำคัญต่อชีวิตประจำวัน

   ความรู้ทั่วไปเบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย

   กฎหมายแพ่งและพาณชิย์ในชีวิตประจำวัน

   กฎหมายอาญาในชีวิตประจำวัน

   กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและประชาติ

   กระบวนการยุติธรรมของไทย

   การใช้และบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย

แนวข้อสอบความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพอากาศ

Close หน้าต่างนี้
Go Top