หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (SP)

ผู้เข้าชม 210 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP005
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ ภาค ข. วุฒิปริญญาตรี กรุงเทพมหานคร (SP)

ISBN . 978-616-216-674-7

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2561

จำนวน: 250 หน้า

รูปเล่ม : เข้าเล่ม สันกาว

สารบัญ

กรุงเทพมหานคร

  สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร 

  อำนาจหน้าที่ 

  คำขวัญ

ความรู้เกี่ยวกับกรเปลี่ยนแปลงกระแสโลกที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์

ความรู้เกี่ยวกับนโยบายสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์และพิทักษ์สิทธิผู้รับบริการ

ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับมหัพภาคและจุลภาค

ความรู้การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการในกลุ่มเป้าหมาย

ความรู้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ของกรุงเทพมหานคร 

ความรู้และการพิทักษ์การทำงานเป็นทีมและการประสานงาน

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top