หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ข้าราชการ กทม. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ระดับปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี (SP)

ผู้เข้าชม 247 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP007
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก. ข้าราชการ กทม. ทุกตำแหน่งต้องสอบ ระดับปฏิบัติการ
วุฒิปริญญาตรี (SP)
ฉบับ : สรุป + ข้อสอบล่าสุด

ISBN .978-616-216-932-8-8

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 249 หน้า

*รูปแบบ เข้าเล่ม สันกาว*
 
สารบัญ

ประวัติกรุงเทพมหานคร

ความสามารถด้านการคิดคำนวณ

  คณิตศาสตร์พื้นฐาน

  ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์

  อนุกรมเลข

  ตัวอย่างแนวข้อสอบอนุกรม (Series) ตัวเลขและความสัมพันธ์ของแบบรูปกับการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล

ความสามารถด้านเหตุผล

   การอุปมาอุปไมย

   ตัวอย่างแนวข้อสอบพร้อมคำอธิบาย เรื่อง อุปมาอุปไมย

   การวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา

   ตัวอย่างแนวข้อสอบ เรื่องการวิเคราะห์เงื่อนไขภาษา

   การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์

   ตัวอย่างแนวข้อสอบ เรื่อง การวิเคราะห์เงื่อนไขสัญลักษณ์

ความเข้าใจภาษา 

   ภาษาไทย

     คำศัพท์

     ความหมายของคำหรือกลุ่มคำ

     คำราชาศัพท์และคำสุภาพ

     ตัวอย่างแนวข้อสอบภาษาไทย

     ตัวอย่างแนวข้อสอบ ภาษาไทย

   ภาษาอังกฤษ

     ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

     เฉลยแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

     ตัวอย่างแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

     เฉลยแนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top