หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 610 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC028
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ กรมการจัดหางาน ปี 2563 (TBC)

ISBN . 978-616-4634-381

พิมพ์เมื่อ :  มกราคม 2563

จำนวน: 250 หน้า

รูปแบบ : รูปเล่ม เข้าสันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน    

*พระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528                                                    

*ข้อสอบ พ.ร.บ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ. 2544                                                                              

*พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                                        

*แนวข้อสอบพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560                   

*พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551                                                            

*แนวข้อสอบ การทำงานของคนต่างด้าว  พ.ศ. 2551                                                        

*พระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. 2559                                 

*พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                                         

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทำที่บ้าน พ.ศ. 2553                                     

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2540                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                                 

*พระราชบัญญัติแรงงานทางทะเลพ.ศ. 2559                                                                       

*แนวข้อสอบพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับแรงงานและการปฏิบัติงานในตำแหน่ง                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562          

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านแรงงาน                                                                               

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน 

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการจัดหางาน

Close หน้าต่างนี้
Go Top