หมวดสินค้าหลัก

รวมข้อสอบ 800ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)

ผู้เข้าชม 458 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : NV917
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
รวมข้อสอบ 800ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ใหม่ล่าสุดปี 60 (NV)
พิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2560
จำนวนหน้า : 216 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
       *****พร้อมส่ง แบบรูปเล่ม เท่านั้น *****
 
สารบัญ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการฯ เรื่องรับสมัครสอบแข่งขันฯ
รวมข้อสอบ 800ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 ประจำปี2560 สำนักงานคณะกรรมการพัมนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ส่วนที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป
ส่วนที่ 2 ความรู้ด้านงานสารบรรณ
ส่วนที่ 3 ภาษาอังกฤษ
ส่วนที่ 4 คอมพิวเตอร์
ส่วนที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับองค์กร
ส่วนที่ 6 ความสามารถในการสรุปและวิเคราะห์งาน
เฉลยข้อสอบ 800ข้อ พนักงานบริหารงานทั่วไป 3 ประจำปี2560
จัดทำโดย... กลุ่มนักวิชาการ

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) / สนง.สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Close หน้าต่างนี้
Go Top