หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพากร ปี 2563

ผู้เข้าชม 1,234 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC036
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
เจ้าพนักงานสรรพากรปฏิบัติงาน กรมสรรพากร ปี 62 (TBC)
ISBN : 978-616-46338-3-4
พิมพ์ปี :  ธันวาคม 2562
จำนวนหน้า : 284 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพกร     

*ประวัติการจัดเก็บภาษีอากร                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับอากรแสตมป์                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับเลขประจำตัวผู้เสียภาษี                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับ สิทธิและหน้าที่ผู้เสียภาษี                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการอุทธรณ์ภาษีอากรฯ                                                                               

        «แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับภาษีอากร                                                                        

        «แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ให้ใช้บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร พ.ศ.2481

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 52 พ.ศ. 2562                                                                           

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 1.                                                                                       

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 2.                                                                                       

        «แนวข้อสอบรวมชุดที่ 3.                                                                                       

        «แนวข้อสอบ สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี                                             

        «แนวข้อสอบความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)                                 

        «แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                          

        «แนวข้อสอบ ไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)                                         

        «แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสรรพากร

Close หน้าต่างนี้
Go Top