หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร วุฒิปริญญาตรี สรุปข้อสอบใหม่ล่าสุด (SP)

ผู้เข้าชม 261 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : SP010
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร วุฒิปริญญาตรี
สรุป+ข้อสอบใหม่ล่าสุด (SP)
ISBN : 978-616-216-934-2
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 261 หน้า 
รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว 
         *****  พร้อมส่ง ไมใช่ไฟล์ E-BOOK เป็นรูปเล่มเท่านั้น *****
สารบัญ
+ประวัติกรุงเทพมหานคร
+สัญลักษณ์ประจำกรุงเทพมหานคร
+การบริหารทรัพยากรบุคคลอกรุงเทพมหานคร
+มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
+มาตรฐานความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานคร
+พระราชบัญญัติ ข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554
+ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2552
+กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
+ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล
+การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร
+การบำรุงรักษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
+การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคคล
+กระบวนการฝึกอบรม
+วงจรพัฒนาระบบงาน
+ระบบการบริหารงานบุคคล
+การวิเคราะห์ข้อมุลเชิงสถิติเบื้องต้น
+แนวทางการขอเสนอขอพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิลามา
+แนวข้อสอบ การวางแผนทางก้าวหน้าในสายงานอาชีพ
+แนวข้อสอบ แผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร ฉบับปี พ.ศ. 2561-2565
+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ
+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ
+แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เฉลยคำตอบ
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ SP ACADEMY

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top