หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหา ตามหลักสูตรการสอบ (CA)

ผู้เข้าชม 171 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : CA009
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร แนวข้อสอบสรุปเนื้อหาพร้อมเฉลย ตามหลักสูตรการสอบ (CA)
ISBN : 978-616-380-1029
พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2563
จำนวน : 227 หน้า
รูปแบบ : เข้าเล่ม สันกาว
         ** ไม่มีส่งแบบไฟล์ Ebook รูปเล่ม เท่านั้น! *****
สารบัญ
+ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
  การสังคมสงเคราะห์
  สังคม คืออะไร
  สังคมสงเคราะห์กับสังคมยุคความทันสมัย
  หลักการสังคมสงเคราะห์
  กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
  วิธีการสังคมสงเคราะห์
  กระบวนการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์
  จรรยาบรรณสมาคมนักสังคมสงเคราะห์
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และฉบับเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญํติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ชุดที่ 1
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญํติป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 ชุดที่ 2
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
  แนวข้อสอบ ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิการและการสงเคราะห์ พ.ศ. 2557
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัตอส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิชาชีพสงเคราะห์ พ.ศ.2556
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550
  แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 
  แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ 
  
จัดทำโดย...สถาบันวิชาการ แคมปัส อาคาเดมี

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top