หมวดสินค้าหลัก

ECO1121 / ECO1101 / EC1121 สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค 1

ผู้เข้าชม 15,498 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : ECO1121S
  • ราคาพิเศษ : 42 บาท
  • Share รายการสินค้านี้

ECO1101 / EC1121 สรุปเศรษฐศาสตร์จุลภาค1

สารบัญ

เนื้อหาประกอบด้วย


บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปทางเศรษฐศาสตร์
บทที่ 2 อุปสงค์ อุปทาน และดุลยภาพ
บทที่ 3 ความยืดหยุ่น
บทที่ 4 ทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค
บทที่ 5 ทฤษฎีการผลิต
บทที่ 6 รายรับ ต้นทุน และกำไร 
บทที่ 7 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์
บทที่ 8 ดุลยภาพของผู้ผลิตในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ                                                                                                                                                    บทที่ 9 ตลาดปัจจัยการผลิต

สรุปตรงเนื้อหาวิชาและคำบรรยาย มีตัวย่างข้อสอบเก่าประกอบ อ่านเข้าใจง่าย

สรุปเนื้อหา เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ง่ายต่อการเข้าใจ ตรงประเด็น
ลักษณะพิเศษของสรุปชุดนี้
- สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญวิชานี้เป็นพิเศษ
- สอดแทรกเทคนิคที่ทำให้เข้าใจง่ายและจำแม่น
- ชี้จุดประเด็น หัวข้อที่ออกสอบบ่อย ๆ
- ข้อมูลจากคำบรรยายภาคล่าสุด และตำราเรียนเล่มใหม่

เหมาะสำหรับ
- นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าฟังคำบรรยาย
- นักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวสอบน้อย

ผู้ผลิต.. ชมรมลูกพ่อขุนประยุกต์

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ECO1121 / ECO1001 / EC111

Close หน้าต่างนี้
Go Top