หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 211 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC058
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ (ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา) กทม ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 274 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย้บแม็กปกใส

สารบัญ

*หลักการพลศึกษา

*การจัดกิจกรรมพลศึกษากีฬาและนันทนาการ                                                                      

*วิธีจัดการเรียนการสอน                                                                                               

*การฝึกซ้อมและการแข่งขันกีฬา การตัดสินกีฬา                                                                     

*การบาดเจ็บทางกีฬา การปฐมพยาบาล                                                                              

*การจัดค่ายพักแรม การจัดและนำเกมส์ เพลง                                                                      

*การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการประชาสัมพันธ์                                                            

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการใช้จ่ายเงินบำรุงศูนย์ส่งเสริมและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2530            

*ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการดําเนินงานของศูนย์เยาวชนและศูนย์ส่งเสริมกีฬา พ.ศ.2555             

*ความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์การกีฬา   

*เวชศาสตร์การกีฬา                                                                                                    

*จิตวิทยาการกีฬา                                                                                                     

*แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้      

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 1.                                                                                         

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 2.                                                                                        

*แนวข้อสอบ ชุดที่ 3                                                               

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top