หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรมการศาสนา ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 74 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC075
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กรมการศาสนา ปี 2563 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวนหน้า: 266 หน้า

รูปแบบ   :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการศาสนา                                                                                      

*พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พ.ศ. 2561                                                                                 

*ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยการจัดทำทะเบียนวัดในพระพุทธศาสนา พ.ศ. 2552      

*รู้จัก 5 ศาสนา                                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธ                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์                                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับศาสนศาสนาพราหมณ์ – ฮินดู                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับศาสนาซิกข์                                                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงาน พระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธีและศาสนพิธี                                                 

*ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ                       

*หลักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับกิจการพระพุทธศาสนา                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในโลก                                                                              

*การเผยแพร่พระพุทธศาสนา                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับ ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม                                                                      

        «แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา ชุดที่ 1.                                                                

        «แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา ชุดที่ 2.                                                                

        «แนวข้อสอบ นักวิชาการศาสนา ชุดที่ 3.                                                               

        «แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการศาสนา

Close หน้าต่างนี้
Go Top