หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 68 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC087
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ ปี 2563 (TBC)
ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน: 274 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทรัพยากรน้ำ    

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562     

*ความรู้เกี่ยวกับการงานช่างไฟฟ้า                                                                                     

*ความรู้ด้านเครื่องกล                                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงานของเครื่องยนต์                                                                      

*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับการดูแล ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร เครื่องมือ

อุปกรณ์ต่างๆวัสดุและครุภัณฑ์อื่นๆ                                                                                    

*แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ งานช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                              

*แนวข้อสอบ ด้านซ่อมบำรุง                                                                                       

*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องกล                                                                                        

*แนวข้อสอบ ด้านเครื่องจักรกล                                                                                   

*แนวข้อสอบ ช่างเครื่องยนต์                                                                                      

*แนวข้อสอบประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                               

*แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                                 

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทรัพยากรน้ำ

Close หน้าต่างนี้
Go Top