หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 188 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC095
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน กทม. ปี 2563 (TBC)
ISBN . -

พิมพ์เมื่อ :  กุมภาพันธ์ 2563

จำนวน: 273 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแบบ อ่านแบบไฟฟ้า                                                                       

*การประมาณราคางานระบบไฟฟ้า                                                                                   

*ความรู้เกี่ยวกับ วงจรไฟฟ้า การติดตั้งวงจรไฟฟ้าด้านแสงสว่าง                                                   

*ระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                                      

*ระบบปรับอากาศ                                                                                                      

*ระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบสารสนเทศ ระบบควบคุมอัตโนมัติ                                                       

*ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบคอมพิวเตอร์ ระบบทีวีวงจรปิด                                                          

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                 

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          

*ความรู้เกี่ยวกับหม้อแปลงไฟฟ้า                                                                                      

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           

      «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 1.                                                                            

      «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 2.                                                                            

      «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 3.                                                                            

      «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 4.                                                                            

      «แนวข้อสอบ นายช่างไฟฟ้า ชุดที่ 5. 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรุงเทพมหานคร (กทม.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top