หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 97 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC103
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับปริญญา วิชาความละเอียดแม่นยำ ทุกตำแหน่งต้องสอบ ปี 2563 (TBC)
ISBN . : 978-616-46347-0-1

พิมพ์เมื่อ :  มีนาคม 2563

จำนวน : 266 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต                                                                          

*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 1.                                                                 

*แนวข้อสอบ Aptitude Test ชุดที่ 2.                                                                

*แนวข้อสอบ มิติสัมพันธ์                                                             

*การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test)                                                                

*แบบทดสอบจิตวิทยา (Psychometric Test)

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top