หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป กองบัญชาการกองทัพไทย (TBC)

ผู้เข้าชม 597 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC109
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ นายทหารสัญญาบัตร วิชาความรู้พื้นฐานทั่วไป
กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2563 (TBC)
ISBN : 978-616-46347-3-2
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 282 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

 
สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกองบัญชาการกองทัพไทย                                                                 

**วิชาคณิตศาสตร์

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 1                                                                   

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 3.                                                                  

*แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์ ชุดที่ 4.                                                                                                      

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                     

*วิชาภาษาอังกฤษ                                                                                           

*แนวข้อสอบการอ่านเพื่อจับใจความ  (Reading Comprehension)                                  

*แนวข้อสอบ คำศัพท์ (Vocabulary)                                                                 

*แนวข้อสอบ โครงสร้าง (Structure) ไวยากรณ์ (Grammar)                                          

*แนวข้อสอบการสนทนา (Conversation )         

**วิชาความรู้ทั่วไป

*ความรู้ด้านการทหารของไทย                                                                               

*ค่านิยมคนไทย                                                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบ ความรู้ด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

พลังงานสิ่งแวดล้อม ประชาคมอาเซียน ชุดที่ 2.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กองทัพไทย / กองบัญชาการกองทัพไทย

Close หน้าต่างนี้
Go Top