หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 67 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC124
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดินชั้น 3 (บัญชี)
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ปี 2563 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์เมื่อ : มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                     

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                        

*หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน                                                                 

*มาตรฐานการสอบบัญชี                                                                                               

*หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานการสอบบัญชี                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับหลักบัญชี                                                                                              

*การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน                                                        

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 1.                                                                                      

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 2                                                                                                

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 3.                                                                                      

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 4.                                                                                      

*แนวข้อสอบ บัญชี ชุดที่ 5.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top