หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (TBC)

ผู้เข้าชม 437 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC132
  • ราคาพิเศษ : 238 บาท
  • ราคาปกติ 250 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการภูมิสารสนเทศ กรมอุทยานแห่งชาติ

สัตว์ป่าและพันธ์พืช ใหม่ล่าสุด (TBC)

ISBN .978-616-24689-8-8

พิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2560

จำนวน: 252 หน้า

รูปแบบ   :  รูปเล่ม สันกาว 

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ    ค่านิยม                                                               
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                       
ความรู้เกี่ยวกับงานรังวัด                                                                                                                                                            
ความรู้เกี่ยวกับการรังวัดด้วยดาวเทียม GPS                                                                                                                         
ความรู้เกี่ยวกับแผนที่และการสำรวจ                                                                                                                                       
ความรู้ด้านการทำแผนที่ การทำข้อมูลด้านแผนที่  ระบบพิกัดแผนที่ และมาตรส่วนของแผนที่                               
การอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ                                                                                                                                              
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์                                                                                                                                                       
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1.                                                                                                                                     
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2.                                                                                                                                     
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                                                  
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                        
แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สวนป่า พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม                                                                                          
แนวข้อสอบรวม 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

Close หน้าต่างนี้
Go Top