หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 161 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC139
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ปี 63 (TBC)
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์                                                                               

*พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542                                                                                

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชบัญญัติว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544

 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562                                                                                       

*พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับการบัญชี                                                                                              

*การจัดทำรายงานทางการเงิน                                                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับการสอบบัญชี                                                                                         

*หลักฐานการสอบบัญชี                                                                                                 

*แม่บทการบัญชี                                                                                                        

*การะดาษทำการของผู้สอบบัญชี                                                                                      

*วิธีการรวบรวมหลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบบัญชี                                                             

*จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี                                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 1.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 2.    .                                                         

*แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 3.                                                             

*แนวข้อสอบนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ชุดที่ 4.                                                             

*แนวข้อสอบประมวลรัษฎากร

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Close หน้าต่างนี้
Go Top