หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ผู้เข้าชม 777 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC144
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ใหม่ล่าสุดปี 62 (TBC)

ISBN : 978-616-46335-2-0

พิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2562

จำนวน: 260 หน้า

รูปแบบ   :    รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                                               

*ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท                                   

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ  3 ลักษณะ 22  หุ้นส่วนและบริษัท           

*พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535                                                                    

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2551                                                                              

*พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                                                       

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499                                               

*พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                                               

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543                                                       

*ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์                                                                                 

*แนวข้อสอบ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์                                                         

*แนวข้อสอบ Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)                                             

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                      

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

Close หน้าต่างนี้
Go Top