หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ปี 63

ผู้เข้าชม 185 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC149
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ พนักงานสอบสวน รองสารวัตรสอบสวน ชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก) ปี 63
ISBN :  --- 
พิมพ์ปี : เมษายน 2563
จำนวนหน้า : 278 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
สารบัญ 

**ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป 

*วิชาวิชาความสามารถทั่วไป

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 1.                                                          

*แนวข้อสอบ ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2.                                                          

*วิชาภาษาไทย

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 1.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 2.                                                                     

*แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชุดที่ 3.                                                                     

**ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

*แนวข้อสอบ ประมวลกฎหมายอาญา                                                               

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง                                              

*แนวข้อสอบกฎหมายลักษณะพยาน                                                                 

*พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539                                              

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ ที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                   

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน                                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องความเข้าใจในการอ่านบทความ  (Reading Comprehension)  

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องคำศัพท์ (Vocabulary)                                        

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องไวยากรณ์ (Grammar) หรือโครงสร้าง (Structure)           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ เรื่องการสนทนา (Conversation )

 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด ตำรวจชั้นสัญญาบัตร / นายร้อยตำรวจชั้นสัญญาบัตร (บุคคลภายนอก)

Close หน้าต่างนี้
Go Top