หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 118 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC167
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบพนักงานโยธา กรมทางหลวง ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม เย็บแม็กปกใส 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมทางหลวง                                                                                         

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ

การเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552                              

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                               

 *แนวข้อสอบ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562                                                   

*พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535                                                                              

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ทางหลวง พ.ศ. 2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549                     

*ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ                                                                                            

*อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับแบบก่อสร้าง                                                                                          

*งานบำรุงรักษาทางหลวง                                                                                              

*ความรู้เบื้องต้นงานก่อสร้างทั่วไป                                                                                    

*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 1.                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เบื้องต้นงานสำรวจ ชุดที่ 2.                                                              

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบก่อสร้าง                                                             

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

*แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

*แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                    

*รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 1.                                                                            

*รวมแนวข้อสอบ งานโยธา ชุดที่ 2.   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมทางหลวง

Close หน้าต่างนี้
Go Top