หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป กรมการข้าว (TBC)

ผู้เข้าชม 617 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC169
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ กรมการข้าว (TBC)
ISBN :   BB - 081
พิมพ์ปี : ปี 2562
จำนวนหน้า : 250 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม สันกาว 
 
สารบัญ 

*ความรู้เกี่ยวกับกรมการข้าว                                                                                          

*แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                       

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการงานทั่วไป                                                                                 

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)                                                    

*การบริหารจัดการองค์กร                                                                                             

*ความรู้ด้านงานเลขานุการ และการประสานงาน                                                                   

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับ การจัดเก็บเอกสาร                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับ การเขียนหนังสือติดต่อราชการ                                                                    

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                          

*แนวข้อสอบการจัดการเอกสาร ในสำนักงาน                                                             

*แนวข้อสอบงานเลขานุการ                                                                                 

*แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไป     

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมการข้าว

Close หน้าต่างนี้
Go Top