หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 486 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC174
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
E-BOOK ไฟล์ คู่มือสอบบรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 271 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                                                                          

*แนวข้อสอบความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล                                           

*แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ                                                                                      

*ความรู้ด้านบรรณารักษ์                                                                                               

*ความรู้เกี่ยวกับสื่อสารสนเทศในห้องสมุด                                                                            

*การเข้าถึงและการใช้ประโยชน์จากห้องสมุดและแหล่งข้อมูลสารสนเทศภายนอก                                 

*ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด                                                                                          

*การจัดกิจกรรม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้แนะนำการให้บริการ                                               

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือสืบค้นห้องสมุด                                                                      

*การบริการอ้างอิงและสารนิเทศ                                                                                                

*การจัดเก็บและการสืบค้นสารสนเทศ                                                                                 

*ระบบการจัดหมู่หนังสือและสื่อต่างๆ                                                                                 

*แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับห้องสมุด                                                                         

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ บรรณารักษ์ ชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน                                             

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์           

       

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สอบเข้าสังกัด หน่วยงาน มหาวิทยาลัย

Close หน้าต่างนี้
Go Top