หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 143 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC177
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมที่ดิน 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 262 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมที่ดิน                                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์                                                                                   

*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      

*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                  

*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           

*การซ่อม สร้างประกอบ บำรุงรักษา  ติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือทางไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์                         

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมที่ดิน

Close หน้าต่างนี้
Go Top