หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (TBC)

ผู้เข้าชม 659 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC185
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบ นักทรัพยากรบุคคลระดับปฏิบัติการ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ปี 63 (TBC)
ISBN : --
พิมพ์ปี :  พฤษภาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงภาษา                                                                        

*แนวข้อสอบการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม                                                                     

*แนวข้อสอบการวิเคราะห์เชิงปริมาณ                                                                           

*พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551                                                           

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2562                                                                             

*พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546                          

*แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2562                                                                             

*ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                                                

*แนวข้อสอบ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                          

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                           

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  1.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  2.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  3.                                                                     

*แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล  ชุดที่  4.

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

Close หน้าต่างนี้
Go Top