หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมประมง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 522 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC191
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ กรมประมง ปี 63 (TBC)

ISBN .: -

พิมพ์เมื่อ :   มิถุนายน  2563

จำนวนหน้า: 271 หน้า

รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมประมง                                                                                           

*หลักและทฤษฎีการสื่อสาร                                                                                             

*การประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่                                                                                  

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             

*การประชาสัมพันธ์และกลยุทธ์การสื่อสารออนไลน์                                                                  

*การจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์                                                                                   

*การเขียนแผนประชาสัมพันธ์                                                                                        

*การจัดทำบทความสารคดี เพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ                                                          

*การผลิตสื่อ งานถ่ายภาพ งานวีดีโอ และงานกราฟฟิก                                                             

*การสร้างภาพลักษณ์เพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                         

*การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                          

*การประเมินผลการประชาสัมพันธ์                                                                                    

*ความรู้ด้านการจัดทำวารสาร                                                                                         

*การวางกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์                                                                   

*การสื่อสารในยุคดิจิทัล   

*จรรยาบรรณของนักประชาสัมพันธ์                                                                                   

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                      

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 5.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมประมง

Close หน้าต่างนี้
Go Top