หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ใช้ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท) (TBC)

ผู้เข้าชม 304 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC214
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ สำนักงบประมาณ (ใช้ได้ทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท) (TBC)
ISBN : 978-616-46328-0-6
พิมพ์ปี :  มีนาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :  เข้าเล่มสันกาว
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงบประมาณ    

*พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                                    

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561                                                     

*พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561                                                           

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังภาครัฐ พ.ศ. 2561                                  

*ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561-2580                                                                                

*นโยบายรัฐบาล                                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง                                                                     

*ความรู้ด้านงบประมาณและการวิเคราะห์งบประมาณ                                                              

*การวิเคราะห์                                                                                                          

*การวางแผน                                                                                                          

*การบริหาร                                                                                                            

*การติดตามและประเมินผล                                                                                          

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 1.                                               

*แนวข้อสอบ การเงินการคลังและการงบประมาณ ชุดที่ 2.                                               

*แนวข้อสอบ การวางแผนและการวิเคราะห์                                                               

*แนวข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สถานการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม                                     

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์                         

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงบประมาณ

Close หน้าต่างนี้
Go Top