หมวดสินค้าหลัก

RAM1301 / RAM1000 / RU100 สรุปคำบรรยายพร้อมแนวข้อสอบความรู้คู่คุณธรรม (1/66)

ผู้เข้าชม 4,684 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : RAM1000FGs
  • ราคาพิเศษ : 70 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
RAM1301 / RAM1000 / RU100 สรุปคำบรรยายพร้อมแนวข้อสอบความรู้คู่คุณธรรม
เนื้อหาประกอบด้วย
บทที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหงยุคก่อตั้ง
บทที่ 2 คุณธรรมและจริยธรรม
บทที่ 3 เศรษฐกิจพอเพียง
บทที่ 4  จิตสาธารณะ
รวมแนวข้อสอบ 2 ภาคล่าสุด กว่า 240 ข้อ
   +  สรุปเล่มนี้ได้จากการบรรยายและตำราเรียนภาคล่าสุด
   +  สรุปไวยกรณ์สำคัญที่ออกสอบและแบบฝึกหัดที่ออกสอบ
   +  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน
   +  เหมาะสำหรับนักศึกษาที่มีเวลาเตรียมตัวน้อย
   +  สรุปโดยติวเตอร์ที่เชี่ยวชาญในวิชานี้โดยเฉพาะ 
 
*** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK ***
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ FIRST GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด RAM1301 / RAM1000 / RU100

Close หน้าต่างนี้
Go Top