หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563 (TBC)

ผู้เข้าชม 320 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC218
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2563 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี :  มิถุนายน 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    เข้าเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         

*ความรู้พื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์                                                                              

*ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง                                                                                      

*ระบบมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ                                                                                      

*วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ/กระแสตรง                                                                                  

*ระบบแสงสว่าง                                                                                                        

*เครื่องปรับอากาศ                                                                                                     

*เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งงานไฟฟ้า                                                                                  

*การซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า                                          

*การวิเคราะห์และคำนวณหาค่าวงจรไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์                                                           

*การประมาณราคาระบบไฟฟ้า-เครื่องกลอาคาร                                                                    

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 1.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 2.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 3.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 4.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 5.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 6.                                                                            

*แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค ชุดที่ 7.    

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโยธาธิการและผังเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top