หมวดสินค้าหลัก

POL2106 ชุดสรุปคำบรรยายปรัชญาการเมืองเบื้องต้น

ผู้เข้าชม 868 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : POL2106FGS
  • ราคาพิเศษ : 50 บาท
  • Share รายการสินค้านี้
POL2106 ชุดสรุปคำบรรยายปรัชญาการเมืองเบื้องต้น
สรุปจากตำราเรียนและคำบรรยายของอาจารย์ อัพเดตล่าสุดทุกเทอม 
เนื้อหาประกอบด้วย
+ บทที่ 1 ปรัชญาการเมือง คืออะไร
+ บทที่ 2 ทำไมเราต้องอยู่ในสังคมการเมือง
+ บทที่ 3 ทำไมเราต้องเชื่อฟังกฎหมาย
+ บทที่ 4 ใครควรจะเป็นผู้ปกครอง
+ บทที่ 5 เรามีเสรีภาพหรือไม่
+ บทที่ 6 เราควรจะกระจายทรัพย์สินหรือความมั่นคงในสังคมอย่างไร
+ พร้อมตัวอย่างข้อสอบ ปรนัย 100ข้อ 
 
โคย... ทีมงานสิงห์รัฐศาสตร์
 
 
**** พร้อมส่งแบบรูปเล่มเท่านั้น ไม่มีแบบไฟล์ PDF E-BOOK ****
 
จัดทำโดย... สถาบันวิชาการ FIRST GROUP

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด POL2106

Close หน้าต่างนี้
Go Top