หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบเศรษฐกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 291 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC223
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบเศรษฐกร กรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :  รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมโยธาธิการและผังเมือง                                                                         

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560             

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (มหาภาคและจุลภาค)                

*ความรู้ด้านตัวชี้วัด/ตัวชี้บ่งการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ                             

*การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐศาสตร์                                                                                

*ความรู้ด้านการผังเมือง                                                                                               

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 1.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 2.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 3.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 4.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 5.                                                                                 

*แนวข้อสอบ เศรษฐกร ชุดที่ 6.     

*แนวข้อสอบเศรษฐกิจ สังคมการเมืองภายในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมโยธาธิการและผังเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top