หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 447 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC225
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปี 63 (TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 274 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส 
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                                                                            

*แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ. 2558       

*การวางแผนและการวางโครงการก่อสร้าง                                                                           

*งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง                                                                                           

*การทดสอบวิเคราะห์วิจัยวัสดุทางวิศวกรรม                                                                         

*การประมาณราคา                                                                                                     

*การควบคุมงานก่อสร้าง                                                                                               

*งานอำนวยความปลอดภัยในการก่อสร้าง                                                                           

*งานสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ในงานวิศวกรรม                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมฐานราก                                                                                     

*โครงสร้างพื้นฐาน                                                                                                     

*ความรู้ด้านปฐพีกลศาสตร์                                                                                            

*จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม                                                                                   

      «แนวข้อสอบ การสำรวจ                                                                                         

      «แนวข้อสอบ การออกแบบ                                                                                       

      «แนวข้อสอบ การบริหารจัดการงานก่อสร้าง                                                                   

      «แนวข้อสอบ ความแข็งแรงของวัสดุ                                                                            

      «แนวข้อสอบ การวิเคราะห์โครงสร้าง                                                                           

      «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก                                                     

      «แนวข้อสอบ การออกแบบโครงสร้าง                                                                           

      «รวมแนวข้อสอบ วิศวกรโยธา   

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.)

Close หน้าต่างนี้
Go Top