หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 234 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC230
  • ราคาพิเศษ : 266 บาท
  • ราคาปกติ 280 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปี 63 (TBC)
ISBN :  978-616-46348-3-1
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 293 หน้า
รูปแบบ :   เข้าเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

* ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร                                                                   

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 1.                                        

*แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ชุดที่ 2.                                         

*ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                                                       

*แนวข้อสอบข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2562                                        

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552                               

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552   

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560                                                                                       

*ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสถานที่ประชุมของรัฐสภาและบริเวณรัฐสภา พ.ศ. 2554      

*ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย

และการบริหารจัดการรักษาความปลอดภัย                                                                            

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                                     

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พร้อมแนวข้อสอบ                  

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พร้อมแนวข้อสอบ                          

*สรุปประเด็นน่าออกสอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งพร้อมแนวข้อสอบ                     

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายมหาชน                                                                            

*แนวข้อสอบประมวลกฎหมายปกครอง 

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

Close หน้าต่างนี้
Go Top