หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) (TBC)

ผู้เข้าชม 870 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC240
  • ราคาพิเศษ : 247 บาท
  • ราคาปกติ 260 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ ภาษาอังกฤษ สำหรับตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ปี 63 (TBC)
ISBN :   978-616-46349-0-9
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 251 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม สันกาว
 

สารบัญ

*คำทักทายและคำสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

*คำสุภาพที่ใช่ในกรณีต่างๆ

*ศัพท์ที่ใช้ในสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาเข้า

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารเดินทางผ่าน

*บทสนทนาสำหรับผู้โดยสารขาออกและอื่นๆ

*ตัวอย่างบทสนทนาที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละงาน

*เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับ ตม.

*ตัวอย่างการสนทนาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับด่านตรวจคนเข้าเมือง

*ใบตรวจคนเข้าเมือง

*ตัวอย่างข้อความที่ประกาศในสนามบิน

*ภาพตัวอย่าง An Airplane Trip

*Pre-Test ข้อสอบ

*Chapter 1 Arrivals ขาเข้า

*Chapter 2 Descriptions การบรรยายลักษณะงาน

*Chapter 3 Directions การบอกทาง

*Chapter 4 Departures ขาออก

*Chapter 5 Human Relations มนุษยสัมพันธ์

*ตัวอย่างข้อสอบ

*ข้อมูลผู้สอบ สตม. ต้องรู้

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

Close หน้าต่างนี้
Go Top