หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักวิชาการเผยแพร่ กรมป่าไม้ (TBC)

ผู้เข้าชม 331 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC242
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมป่าไม้ ปี 63 (TBC)
ISBN :   ---
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 275 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมป่าไม้                                                                                               

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484                                                                                   

*แนวข้อสอบพ.ร.บ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8 พ.ศ. 2562              

*ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                             

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                              

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับงานโสตทัศนศึกษาและการผลิตสื่อ                                                                  

*การประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร                                                                                    

*การเผยแพร่ผ่าน News Media การประชาสัมพันธ์ผ่าน Social Media                                             

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 1.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 2.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 3.                                                                    

*แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่ ชุดที่ 4.                                                                    

*แนวข้อสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมป่าไม้

Close หน้าต่างนี้
Go Top