หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 720 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC254
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สนง.เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปี 63 (TBC)
ISBN :  --
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี                                                                      

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2535                                                       

*แนวข้อสอบพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8. พ.ศ. 2553                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ                                                                             

*ความรู้เรื่องการประสานงาน                                                                                         

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่                                                                                    

*แนวข้อสอบ งานเอกสารราชการ                                                                                 

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการ                                                                                                

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.                                                                           

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ปัจจุบัน การเมืองเศรษฐกิจ สังคม  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

Close หน้าต่างนี้
Go Top