หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 850 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC263
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 63 (TBC)
ISBN :   -- 
พิมพ์ปี : กรกฎาคม 2563
จำนวนหน้า : 276 หน้า
รูปแบบ :    รูปเล่ม ปกใส เย็บแม๊ก
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการเกษตร                                                                              

*แผนยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการเกษตร พ.ศ. 2560-2564                                                      

*แนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563                                

*ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2759 )                                          

*นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                                                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547                                                 

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2560                                                                             

*ความรู้เกี่ยวกับพืชและการจัดการพืช                                                                                

*การจัดการดินและปุ๋ย                                                                                                 

*การจัดการศัตรูพืช                                                                                                     

*พฤกษศาสตร์พืช                                                                                                       

*ระเบียบวิธีวิจัยทางการเกษตร                                                                                        

*การคัดเลือกพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช                                                                           

*การตลาดและนโยบายการเกษตร                                                                                    

*คุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและการแปรรูป                                                                 

*วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว                                                                                  

*แนวข้อสอบ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                 

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 1.                                                                              

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 2.                                                                             

*แนวข้อสอบ การเกษตร ชุดที่ 3.                                                                              

*แนวข้อสอบ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม           

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการเกษตร

Close หน้าต่างนี้
Go Top