หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น กรมสุขภาพจิต ปี63 (TBC)

ผู้เข้าชม 156 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC298
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น
กรมสุขภาพจิต ปี63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 273 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท รูปเล่ม เย็บแม็ก ปกใส
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับกรมสุขภาพจิต                                                                                        

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                         

*พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546                                                      

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2. พ.ศ. 2550                                                                            

*พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                               

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. วิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ. 2556                                                    

*พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                                

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557                                                    

*พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550                                            

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2. พ.ศ. 2556                                                                             

*พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551                                                 

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3. พ.ศ. 2560                                                                             

*พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551                                                                             

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562                             

*ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม งานสังคมสงเคราะห์                                                       

*ความรู้เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ในระดับจุลภาค มหภาค จรรยาบรรณและมาตรฐานวิชาชีพ                    

*การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การประสานงาน

เครือข่ายช่วยเหลือสังคม การทำงานในเชิงสหวิชาชีพ                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชเด็กและวัยรุ่น                                                                                 

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 1                                                                      

*แนวข้อสอบ นักสังคมสงเคราะห์ ชุดที่ 2.                                                                      

*แนวข้อสอบ สถานการณ์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม                                                         

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์      

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมสุขภาพจิต

Close หน้าต่างนี้
Go Top