หมวดสินค้าหลัก

คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 63 (TBC)

ผู้เข้าชม 500 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC300
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือสอบนักทรัพยากรบุคคล สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ ปี 63 (TBC)
ISBN : ---
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :   แบบชีท รูปเล่ม ปกใส เย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ                                                                       

*แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป                                                                        

*แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ                                                                                  

*ความรู้เกี่ยวกับด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล                                                                     

*ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                          

*การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล                                                                              

*บทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์                                                                      

*การสรรหาและเลือกบุคคลเข้ารับราชการและพนักงาน                                                            

*การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร                                                                                     

*การบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์(Strategic HRM) กับการมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

(High Performance organization ; HPO)                                                                              

*การประเมินผลบุคคล                                                                                                 

*แนวข้อสอบ การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคคล                                                            

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 1.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 2.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 3.                                                                        

*แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล ชุดที่ 4.                                                                        

*แนวข้อสอบความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์                                                              

*เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด สนง.บริหารหนี้สาธารณะ

Close หน้าต่างนี้
Go Top