หมวดสินค้าหลัก

คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)

ผู้เข้าชม 568 ครั้ง
  • รหัสสินค้า : TBC309
  • ราคาพิเศษ : 257 บาท
  • ราคาปกติ 270 บาท ลด 5%
  • Share รายการสินค้านี้
คู่มือเตรียมสอบ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี 63(TBC)
ISBN :   --- 
พิมพ์ปี : สิงหาคม 2563
จำนวนหน้า : 272 หน้า
รูปแบบ :  แบบชีท ปกใสเย็บแม็ก 
 

สารบัญ

*พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                                         

*แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542                                     

*ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526                                                    

*แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณพ.ศ. 2526

และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2560                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทั่วไป                                                                                      

*การประสานงานและการบริการ                                                                                      

*การบริหารจัดการโครงการ                                                                                           

*ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                          

*การบริหารสำนักงานสมัยใหม่                                                                                        

*ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสำนักงาน                                                                          

*ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ                                                                                            

*การจัดทำวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม                                                            

*ความรู้เกี่ยวกับงานด้านการจัดทำแผนงาน                                                                          

*แนวข้อสอบ งานเลขานุการของผู้บริหาร                                                                        

*แนวข้อสอบ งานเอกสาร                                                                                          

*แนวข้อสอบ งานธุรการ                                                                                           

*แนวข้อสอบ การบริหารจัดการสำนักงาน                                                                        

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 1.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 2.                                                                           

*แนวข้อสอบ บริหารงานทั่วไป ชุดที่ 3.  

จัดทำโดย...สถาบัน THE BEST CENTER

» หนังสืออื่นๆ ในหมวด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Close หน้าต่างนี้
Go Top